//single-workshop-main 11 – 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | espaciopropio.augenblick – Unplugged Dance

11 – 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | espaciopropio.augenblick

by Fernando Nicolás Pelliccioli & Carlos Osatinsky

 

…προς έναν σκελετικό χορό

 

Εξερεύνηση του σώματος μέσω συνειδητής κίνησης

 

Το espaciopropio.augenblick προσφέρει το πλαίσιο για μια κοινή διαδικασία επαν-ανακάλυψης των σωμάτων μας, από το σκελετικό επίπεδο ως υποστηρικτικό και εκφραστικό μέσο για ατομική και συλλογική ενσωμάτωση της τέχνης και της ζωής.

Βρισκόμαστε σε έναν μόνιμο χορό αλληλένδετων στρωμάτων από τη βαθύτερη υποστηρικτική μας δομή σε ολόκληρο τον οργανισμό μας προς το πιο εξωτερικό περιβάλλον. Η ζωή είναι μια γεωλογική δύναμη που στοχεύει στην έκφραση και έτσι, οι συναντήσεις λαμβάνουν αυτή την εικόνα των οστών ως τον βαθύ χώρο διαμεσολάβησης για την υποστήριξη αυτού του ταξιδιού στην πλήρη πολυπλοκότητά του.

Τα περιεχόμενα και τα υλικά που αναπτύσσονται μέσα από αυτές τις συναντήσεις προκύπτουν αναγνωρίζοντας ότι το «σώμα» είναι βυθισμένο σε μια ροή συνεχούς αλλαγής εσωτερικών και εξωτερικών αναγκών, ανοιχτό σε επιρροές, με μεταβλητά όρια σε έναν μόνιμο φυσικό και νοητικό διάλογο μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει σώμα χωρίς περιβάλλον και κανένα σώμα δεν είναι μια μοναχική οντότητα.

Το εργαστήριο είναι μια εμπειρία “ανοιχτής δεξαμενής”,  όπου αρχικά μοιραζόμαστε μερικά εργαλεία και πόρους που είχαμε την ευκαιρία να αναζητήσουμε κατά την κοινή μας πορεία, ειδικά μέσω της δουλειάς μας που βασίζεται στο Klein TechniqueTM και στην Alexander Technique, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε αυτήν την αλληλένδετη κίνηση μεταξύ των σωμάτων, επιτρέποντάς του να συμβεί με ένα πιο ελεύθερο, πληρέστερο και ειλικρινές δημιουργικό πνεύμα.

Μέσα από σαφείς ανατομικές εικόνες οπτικοποιούμε, χαρτογραφούμε και αποσαφηνίζουμε τις δικές μας δομές, τις σχέσεις και τις λειτουργίες τους, προσεγγίζοντας μια πιο λεπτοφυή αίσθηση των δυνατοτήτων τους και διευρύνοντας έτσι τα “κατώφλια πρόσληψης” του ίδιου μας του σώματος.

Μέσα από απλές ακολουθίες ανακαλύπτουμε εκ νέου κινητικά μοτίβα, συνδέουμε και εξερευνούμε νέα μονοπάτια για την κατανόηση και την υπέρβαση των εμποδίων στην εξερεύνηση της κινητικής ροής.

Προτείνοντας απλές ατομικά και ομαδικά διερευνητικά scores/οδηγίες ανοίγουμε ένα πεδίο συντονισμού της ατομικής και συλλογικής συνείδησης, αφήνοντας έτσι να ξεδιπλωθούν στον χώρο χοροί ενδυναμωτικοί, σκελετικοί, καλλιεργώντας μια κατάσταση συλλογικής αμοιβαιότητας και ανανεωμένων (συν)κινήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ημερών του εργαστηρίου, οι τεχνικές πτυχές και ο αυτοσχεδιασμός συμπλέκονται διαρκώς: αμφισβητώντας προκαταλήψεις

ενεργοποιώντας νέες φαντασιακές εικόνες

μοιραζόμενοι λέξεις και χτίζοντας σιωπηλές γέφυρες

καθοδηγώντας και ακολουθώντας παρορμήσεις

επεκτείνοντας το πεδίο του σώματος μέσω της “ενεργητικής πρότασης” (active proposing) και “ήσυχης ακρόασης” (quiet listening).

Το espaciopropio.augenblick εκφράζει την άποψή των Fernando Nicolás Pelliccioli & Carlos Osatinsky για την τέχνη και τη ζωή, και βασίζεται σε παραπάνω από 20 χρόνια εμπειρίας τους ως ερμηνευτές, χορογράφοι και movement facilitators, με διαφορετικές ομάδες και σε ποικίλες γεωγραφίες. 

“Κρατάμε τον εαυτό μας διαρκώς εμπνευσμένο και ενεργοποιημένο από κάθε δημιουργική συνάντηση καταδυόμενοι στην εμπειρία του ίδιου μας του σώματος ως μια ατελείωτη πηγή μυστηρίου, έκπληξης και δημιουργικότητας.”

 

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε κάθε άτομο πρόθυμο να εξερευνήσει και να επεκτείνει τις εκφραστικές του ικανότητες μέσω του σώματος. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

 

 

Τι να περιμένετε από μια συνάντηση espaciopropio.augenblick;

| Νέους τρόπους κατανόησης του χώρου του σώματος και του σώματος του χώρου, ξεκινώντας από την πυρηνική δομή του σκελετού, τις εγγενείς συνδέσεις της και τα χαρακτηριστικά της. 

| Ένα θρεπτικό μείγμα ανάμεσα στην ακριβή ανατομική γνώση και στο άνοιγμα για νέες προοπτικές σε φανταστικά πεδία εξερεύνησης

| Να παρατηρήσεις και να αποποιηθείς επιβλαβείς κινητικές συνήθειες και μοτίβα,  ενημερώνοντας και ενισχύοντας την προσοχή στο περιβάλλον.

| Βουτιά σε μια πρακτική φωλιασμένη στην υπομονή, την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία έμπνευση.

| Μια επιμελή και προσεγμένη συνοδεία από τους συντονιστές προς κάθε συμμετέχοντα σε όλα καθόλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.

| Τρόποι για την επαν-ανακάλυψη πρωτόγνωρων κινητικών δυνατοτήτων μέσω της εξερεύνησης του σώματος με νέους και ποιητικούς τρόπους

| Ένας χώρος ανοιχτός για διάλογο και βιωματική ανταλλαγή μέσω λέξεων και χορού.

| Μια συνολική αίσθηση ευεξίας, ηρεμίας, χαράς και συνειδητότητας λόγω μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγιση του εαυτού μας στις διαδικασίες της ζωής και της τέχνης. 

Μερικές ανατροφοδοτικές σκέψεις από συμμετέχοντες προηγούμενων εργαστηρίων και συναντήσεων espaciopropio.augenblick 

“…The workshop has shaken my knowledge about my body that I have accumulated until now.
Things I took for granted in my dance and yoga training have been questioned and for a brief moment I was able to see a different perspective, notice a different sensation, understand a different logic. This realization left me curious and inspired to listen to myself more. The two-day workshop gave me some tools to make my body the most important teacher. The research required patience and was challenging, but the discoveries were worth it. I was also fascinated by the way Carlos and Fernando connected a very specific internal exploration to a larger dance practice. They skillfully guided us through the journey from the inner space, full of individual sensations and emotions, to an outer space rich in deeper choreographic options. This ability to occupy indoor and outdoor space at the same time was very helpful to me as a dancer and performer. I would love to continue this process/research as I feel like I just got a taste of the potential of this work…. Thank you!”
Mónica Smekot, Edinburgh, September 2019.

 

“I really enjoyed the espacioproprio.augenblick workshop in Edinburgh. What I experienced was
a climax of emotions and a reaction from my body that I could happily channel into the explosion
of dance. Carlos and Fernando were excellent teachers, they were open and available to all of us
all the time, ready to help and answer any questions or curiosity. I really liked the theoretical part
supported by images during the class where we were able to understand how important the
location of our muscles and bones is and the way they work. When we started I had no idea what
to expect from this experience, but I must say it was a pleasant surprise. I liked the structure of
the workshop as a perfect combination of talks, exercises and free movements, so well combined
to give us the opportunity to express ourselves in the most free and instinctive way but at the
same time full of awareness in our positions completely aligned between the ground and heaven
and being able to “let it go.” The strength of the exercises brought us to the encounter with our
bodies, the fusion and contact with our forms was so gratifying and experiencing how we could
be many and one at the same time, I was able to feel part of the group and decompose. the
barrier of loneliness in dance, which is one of my limits. The last part of our session was the best part, we could all feel the feeling of inner peace and total connection with ourselves, it was nice to see what a different stage we had reached after two days together. Thank you Iraya for organizing it and thank you Fernando, thank you Carlos. I hope to find you again.”
Marcela Rugiero, Edinburgh, September 2019.

 

“Very good workshop, five stars… It was good that there was time (and a good slow pace) to
focus on the depths of the body. Not too much choreography and “steps”… (which was a good
thing),… holistic workshop, to go through a healthy body,… the first day was confusing, but then
the topics and guidelines became clearer day by day , and contact between students and
teachers was born, … good tools to take care of our bodies in the future.”
Participants of the Workshop in Tensille Helsinki, November 2013-11-18.

 

“I wanted to share with you some ideas-magma that are incandescent these days…Thank you for
the weekend together, for the proposal to go beyond the pain, for accompanying us and receiving
the touch of your hands on the way to the bones, thank you for the insistence and confidence to
continue in what your bodies are experiencing… Thank you Fer and Charly… I am left with the
sensation of archeology of a living body, of feeling boned (as if I was boneless before…?!), this of
touching and being touched, going through the layers of skin, muscles, memories, pains, sadness
and reaching the bone and touching it and walking through it and feeling that I am being held by
these bones (I am my great boneless stranger). I feel that you have to have a lot of courage to go
deeper and accompany these cavities (caverns) of the body especially because of all the dust that
it raises, during the weekend it was a “bone bone” job…I felt that even the bones of my great-
great-grandfathers trembled Thank you for your courage.”
Patricia Quirós, Magma Laboratory Workshop, Lisbon July 2018.

 

“… First of all, I wanted to take a moment to thank you enormously and from the bottom of my
heart for the sincere and warm research space provided in the last two meetings that the universe
gave me the opportunity to share with you. It is really necessary to be grateful when dedication,
love, patience and trust come together in such a way that they make an encounter unforgettable…
It is very difficult today to find teachers who hug while looking into the eyes, who guide with their
hands. , take care with your words and support with your heart each soul available in that space
and at that moment, making them feel that the world stops, that there is no other thing, place, or
person than those gathered under that encounter. Thank you sincerely!”
Lourdes Elías, espaciopropio.augenblick Workshop FACE Shed, Buenos Aires, November &
December 2016.

 

 

Οι Carlos Osatinsky & Fernando Nicolás Pelliccioli είναι χορευτές σύγχρονου χορού,  performers, χορογράφοι, εξερευνητές και movement facilitators.  


.

Όλα τα εργαστήρια χορού του προγράμματος Unplugged Dance είναι ανοιχτά σε όλους όσους θέλουν να συναντηθούν, να μοιραστούν, να χορέψουν και να εξερευνήσουν τον εαυτό τους μέσα από την κίνηση και τη δημιουργική διαδικασία. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε μαθήματα χορού, ωστόσο αν υπάρχει, είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Το εργαστήριο “espaciopropio.augenblick” μοιράζεται την εβδομάδα με το εργαστήριο The Body The Player The Journey”.

.

.

.

κλείστε τη θέση σας πατώντας εδώ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ