Ανδρονίκη Μαραθάκη

Η Ανδρονίκη Μαραθάκη είναι χορογράφος, ερμηνεύτρια και δασκάλα χορού. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ξεκίνησε την καλλιτεχνική της έρευνα στην χορογραφία και τον αυτοσχεδιασμό χορού στο C.S.S.D. με την έρευνα “modulated choreographies/ μετατροποιήσιμες χορογραφίες”. Από τότε, διατηρώντας την ελαστικότητα στο τι μπορεί να σημαίνει χορός και επεκτείνοντας τα όρια στην καθοδήγηση του χορού και τη χορογραφία, ενδιαφέρεται για τους διάφορους τρόπους που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την κίνηση και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει πολιτιστικές μορφές και κοινωνικές σχέσεις σε διάφορα περιβάλλοντα. Υιοθετώντας την «πρακτική» ως την κύρια χορογραφική της μέθοδο, δημιουργεί συνθήκες μέσα στις οποίες δύναται να καλλιεργηθεί η επίγνωση όσων συμμετέχουν σε μία δράση χορού. Στα έργα της, από ένα έργο έως ένα εργαστήριο χορού, οι διαφορετικές διαδικασίες εμπειρίας (χορογράφηση, ερμηνεία, παρατήρηση) πλέκονται για να απελευθερώσουν τόσο συνθετικές όσο και ανοίκειες κινητικές διαδικασίες και οι οποίες σχετίζονται με την καθημερινότητα, ενώ επίσης δύναται να αναπτύξουν συμμετοχικές ικανότητες στην δημιουργία του κόσμου και του εαυτού. Μέσα από την καθημερινή της ενασχόληση με τις σωματικες πρακτικές του Feldenkrais και του Qigong, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και μέσα από άλλες πρακτικές με τις οποίες έρχεται σε επαφή, ενημερώνει την αυτοσχεδιαστική της πρακτική και την μοιράζεται σε εργαστήρια και μαθήματα αυτοσχεδιασμού χορού σε πολυκυτταρικές ομάδες αλλά και σε ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στον αυτοσχεδιασμό και στις σωματικές πρακτικές. Υπήρξε εκπαιδευτικός του προγράμματος “Dancing to Connect” της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για επτά χρόνια και μέλος του προγράμματος Zoom In του Duncan Dance Centre, ενός προγράμματος που καλλιεργεί τη σύνδεση καλλιτεχνη και τεχνίτη. Η ερευνα της παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο 2020 στο TWIXTlab: art, anthropology & the everyday σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν και η διάλεξή της εντάσσεται στο ηλεκτρονικό αρχείο για την καλλιτεχνική έρευνα στην Ελλάδα που είναι στη δικαιοδοσία του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και του TWIXTlab. Μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει την έρευνά της στις ροές κίνησης, τα κινητικά τοπία και τα τοπία που διαμορφώνονται μέσα από σχέσεις μέσα σε δύο θεματικές: «Έρωτας & Επανάσταση» (5 έργα χορού, 3 εργαστήρια and 3 πρακτικές χορού σε δημόσιο χώρο) και “it's not about if you will love me tomorrow” (3 έργα χορού, 2 εργαστήρια). Στην τελευταία θεματική εντάσσεται και το project “holy purple” , το οποίο αποτελείται από ένα έργο χορού με σκηνική παρουσία, ένα ψηφιακό έργο χορού, μία εγκατάσταση και ένα εργαστήριο και εμπνέεται από την φύση τ@ χορευτ@ και τις διαδικασίες που ενεργοποιούν κάθε «επόμενο βήμα» του.