Γιώργος Σιώρας Δεληγιάννης

Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (2014), χορευτής, χορογράφος, επιμελητής δράσεων που αφορούν την καλλιτεχνική παραστατική κοινότητα και έρευνα. Συνδιοργανωτής της πλατφόρμας παραστατικών τεχνών Meta (2015-2019), του κύκλου συναντήσεων για την καλλιτεχνική έρευνα και δημιουργία (2018-2019) καθώς και του φεστιβάλ Λυκαβηττού (2020-2021). Οι συλλογικές πρωτοβουλίες αποτελούν για τον ίδιο τόπους συνάντησης και ζύμωσης κυρίαρχου ενδιαφέροντος που λειτουργούν τόσο ως ανατροφοδοτικά στοιχεία όσο και ως ουσιαστικές αυτόνομες διαδικασίες. Παράλληλα η προσωπική του έρευνα θέτει ερωτήματα ταυτότητας και χρήσης του δημόσιου χώρου σε μια συνεχή αναζήτηση της προσωπικής του χορογραφικής γλώσσας. Από το 2018 παρουσίασε δύο σειρές έργων, το Selfy Series και το Regulatory Bodies, που χρηματοδοτήθηκαν και οι δύο εν μέρει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2009 παραδίδει μαθήματα γιόγκα, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια διδάσκει στον δημόσιο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Γιώργος Σιώρας Δεληγιάννης

Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (2014), χορευτής, χορογράφος, επιμελητής δράσεων που αφορούν την καλλιτεχνική παραστατική κοινότητα και έρευνα. Συνδιοργανωτής της πλατφόρμας παραστατικών τεχνών Meta (2015-2019), του κύκλου συναντήσεων για την καλλιτεχνική έρευνα και δημιουργία (2018-2019) καθώς και του φεστιβάλ Λυκαβηττού (2020-2021). Οι συλλογικές πρωτοβουλίες αποτελούν για τον ίδιο τόπους συνάντησης και ζύμωσης κυρίαρχου ενδιαφέροντος που λειτουργούν τόσο ως ανατροφοδοτικά στοιχεία όσο και ως ουσιαστικές αυτόνομες διαδικασίες. Παράλληλα η προσωπική του έρευνα θέτει ερωτήματα ταυτότητας και χρήσης του δημόσιου χώρου σε μια συνεχή αναζήτηση της προσωπικής του χορογραφικής γλώσσας. Από το 2018 παρουσίασε δύο σειρές έργων, το Selfy Series και το Regulatory Bodies, που χρηματοδοτήθηκαν και οι δύο εν μέρει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2009 παραδίδει μαθήματα γιόγκα, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια διδάσκει στον δημόσιο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.